News/ Notices

Admission Open For Grade XI

egf{ v'Nof] ÛÛ  egf{ v'Nof] ÛÛ 

हाम्रा सामान्य विशेषाहरु:-

१) दक्ष्य शिक्षक/ शिक्षिकाहरु द्धारा पठनमाठन गराईने ।
२) प्रयोगात्मक विषयहरुलाई पूर्ण समाबेश गराईने ।
३) हालसम्म उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल विद्यालय ।
४) होस्टेलको व्यावस्था सहितका बिहानी कक्षाहरु ।
५) पर्याप्त अतिरित्त क्रियाकलाषहरुः– बास्केटबल , राफ्टिंग , हाइ किंग र शैक्षिक भम्रण आदिको बिशेष ब्यावस्था ।
६) श्रावण् मसान्त भित्र गरिब तथा जेहेन्दार उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृद्धिको व्यावस्था ।
७) विद्यालय , विद्यार्थी  र अभिभावक केन्द्रित पठनपाठन ।
८) विद्यार्थी परामर्ष तथा अभिमुखि कार्याक्रमहरु । 
एकाईशौ शताब्दीको आबस्याता , न्यूनतम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा , महान सिद्धार्थको प्रतिबधता